Ladan!

Foto/text: Fotograf Alexander Tenghamn Vid sällsynta tillfällen kan två stycken fotbollsfarsor träffas vid sidlinjen på barnens fotbollsträning och tänka “Han där se […]